آسمان آرام tag:http://asemanearam.mihanblog.com 2020-07-03T04:39:31+01:00 mihanblog.com ... 2011-04-17T11:23:22+01:00 2011-04-17T11:23:22+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/39 مهدی شیری درفصل تگرگ عاشقت میمانم                                                                           با ریزش برگ عاشقت میمانم هر چند تبر به ر درفصل تگرگ عاشقت میمانم                                            

                              با ریزش برگ عاشقت میمانم

هر چند تبر به ریشه ام میکوبی                                            

                                    تا لحظه مرگ عاشقت میمانم . . .

]]>
هیچ وقت... 2011-02-06T08:01:42+01:00 2011-02-06T08:01:42+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/38 مهدی شیری هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده

کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد

و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

]]>
وقتی کبوتری...دکتر شریعتی 2011-02-05T13:13:35+01:00 2011-02-05T13:13:35+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/37 مهدی شیری وقتی كبوتری شروع به معاشرت با كلاغ‌ها میكند پرهایش سفید می‌ماند، ولی قلبش سیاه می‌شود... دوست‌داشتن كسی كه لایق دوست‌داشتن نیست، اسراف محبت است. وقتی كبوتری شروع به معاشرت با كلاغ‌ها میكند پرهایش سفید می‌ماند، ولی قلبش سیاه می‌شود... دوست‌داشتن كسی كه لایق دوست‌داشتن نیست، اسراف محبت است.

]]>
خدا گفت:در ملكوت من همیشه جایی برای تو هست بیا 2011-02-03T13:36:07+01:00 2011-02-03T13:36:07+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/36 مهدی شیری گنجشک کنج آشیانه اش نشسته بود. خدا گفت: چیزی بگو ! گنجشک گفت: خسته ام. خدا گفت: از چه ؟ گنجشک گفت: تنهایی، بی همدمی. کسی تا به خاطرش بپری، بخوانی، او را داشته باشی. خدا گفت: مگر مرا نداری ؟ گنجشک گفت: گاهی چنان دور می شوی که بال های کوچکم به تو نمی رسند . خدا گفت: آیا هرگز به ملکوتم نیامدی ؟ گنجشک سکوت کرد. بغض  به دیواره های نازک گلویش فشار آورده بود. خدا گفت: آیا همیشه در قلبت نبوده ام ؟! چنان از غیر پُرش کردی که جایی برایم نمانده. چنان کوچک که دیگر توان پذیرشم را نداری . هرگز


گنجشک کنج آشیانه اش نشسته بود.

خدا گفت: چیزی بگو !

گنجشک گفت: خسته ام.

خدا گفت: از چه ؟

گنجشک گفت: تنهایی، بی همدمی. کسی تا به خاطرش بپری، بخوانی، او را داشته باشی.

خدا گفت: مگر مرا نداری ؟

گنجشک گفت: گاهی چنان دور می شوی که بال های کوچکم به تو نمی رسند .

خدا گفت: آیا هرگز به ملکوتم نیامدی ؟


گنجشک سکوت کرد. بغض  به دیواره های نازک گلویش فشار آورده بود.

خدا گفت: آیا همیشه در قلبت نبوده ام ؟! چنان از غیر پُرش کردی که جایی برایم نمانده.

چنان کوچک که دیگر توان پذیرشم را نداری . هرگز تنهایت گذاشتم ؟

گنجشک سر به زیر انداخت . دانه های اشک ، چشم های کوچکش را پر کرده بود .

خدا گفت : اما در ملکوت من همیشه جایی برای تو هست ، بیا !

گنجشک سر بلند کرد . دشت های آن سو تا بی نهایت سبز بود .

گنجشک به سمت بی نهایت پر گشود

منبع *nourazar.persianblog.ir*

]]>
مسلمان كیست.... 2011-01-30T08:25:46+01:00 2011-01-30T08:25:46+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/35 مهدی شیری واعظی پرسید از فرزند خویشهیچ می دانی مسلمانی به چیست؟صدق و بی آزاری و خدمت به خلقهم عبادت، هم کلید زندگیستگفت زین معیار اندر شهرمایک مسلمان هست آن هم ارمنیست

واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ می دانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت، هم کلید زندگیست

گفت زین معیار اندر شهرما
یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

]]>
شریعتی ...آنها فقط 2011-01-30T08:23:02+01:00 2011-01-30T08:23:02+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/34 مهدی شیری آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند.  از «تن» تو- هر چقدر هم که قوی باشد- ترسی ندارند.  از گاو که گنده‌تر نمی‌شوی، میدوشندت!  از خر که قوی‌تر نمی‌شوی، بارت می‌کنند!  از اسب که دونده‌تر نمی‌شوی، سوارت می‌شوند!،  اما آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند
آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند. 

از «تن» تو- هر چقدر هم که قوی باشد- ترسی ندارند.

 از گاو که گنده‌تر نمی‌شوی، میدوشندت! 

از خر که قوی‌تر نمی‌شوی، بارت می‌کنند! 

از اسب که دونده‌تر نمی‌شوی، سوارت می‌شوند!، 

اما آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند

]]>
دیدار دوست... 2011-01-27T13:24:28+01:00 2011-01-27T13:24:28+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/33 مهدی شیری خدا وند خود خبر دارد نور چشم من ز دیدار رخ زیبای تو است گر تو باشی چشم من خاک کف پای تو است *مهدی شیری* خدا وند خود خبر دارد

نور چشم من ز دیدار رخ زیبای تو است

گر تو باشی چشم من خاک کف پای تو است

*مهدی شیری*

]]>
من ز دست دیده و...خواجوی کرمانی 2011-01-24T15:31:25+01:00 2011-01-24T15:31:25+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/27 مهدی شیری من ز دست دیده و دل در بلا افتاده‌ام ای عزیزان چون کنم چون مبتلا افتاده‌ام هر دم از چشمم چو اشک گرم روراندن که چه تا چه افتادست کز چشم شما افتاده‌ام من ز دست دیده و دل در بلا افتاده‌ام ای عزیزان چون کنم چون مبتلا افتاده‌ام هر دم از چشمم چو اشک گرم روراندن که چه تا چه افتادست کز چشم شما افتاده‌ام]]> یاد یار.... 2011-01-24T14:53:33+01:00 2011-01-24T14:53:33+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/26 مهدی شیری زمستان است و یادم یاد یار است                                                                   دلارام دلم آن مه نگار است         &nb زمستان است و یادم یاد یار است

                                                                  دلارام دلم آن مه نگار است

                                               نویسنده *مهدی شیری*

                                                                                           

]]>
ه.ا.سایه 2011-01-24T12:51:29+01:00 2011-01-24T12:51:29+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/25 مهدی شیری شكفتی چون گل و پژمردی از من                                                          خزانم دیدی و آزردی از من به آوردی، وگرنه با چنین ناز             &nbsp شكفتی چون گل و پژمردی از من
                                                         خزانم دیدی و آزردی از من
به آوردی، وگرنه با چنین ناز
                                                         اگر دل داشتم می‌بردی از من

 

]]>
درین سرای بی‌کسی کسی به در نمی‌زند...سایه 2011-01-24T12:18:46+01:00 2011-01-24T12:18:46+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/24 مهدی شیری درین سرای بی‌کسی کسی به در نمی‌زند                                                                   به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی‌زندیکی ز شب‌گرفتگان چراغ بر نمی‌کند&nb درین سرای بی‌کسی کسی به در نمی‌زند
                                                                   به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی‌زند
یکی ز شب‌گرفتگان چراغ بر نمی‌کند
                                                                   کسی به کوچه سار شب در سحر نمی‌زند

]]>
این کوزه....خیام 2011-01-24T11:49:05+01:00 2011-01-24T11:49:05+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/23 مهدی شیری این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دست که بر گردن او می بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده است

این دست که بر گردن او می بینی

دستی است که بر گردن یاری بوده است

]]>
ای چرخ فلک!....خیام 2011-01-24T11:35:43+01:00 2011-01-24T11:35:43+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/22 مهدی شیری ای چرخ فلک!  خرابی از کینه ی توست بیـدادگـری پیـشه ی دیـرینه ی توست ای خـاک! اگر سـینه ی تــو بـشکـافـند بس گوهر قیمتی که در سینه ی توست ای چرخ فلک!

 خرابی از کینه ی توست بیـدادگـری پیـشه ی دیـرینه ی توست ای خـاک! اگر سـینه ی تــو بـشکـافـند بس گوهر قیمتی که در سینه ی توست

]]>
شب شرابی... 2011-01-22T14:16:47+01:00 2011-01-22T14:16:47+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/21 مهدی شیری شب شرابی خوردم و مستی مرا در بر گرفت                                                                            دوریت آمد به یادم شب شرابی خوردم و مستی مرا در بر گرفت 

                                                                          دوریت آمد به یادم هستی ام آتش گرفت . . .

]]>
مرگ.... 2011-01-22T14:05:43+01:00 2011-01-22T14:05:43+01:00 tag:http://asemanearam.mihanblog.com/post/20 مهدی شیری مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم